line

法兰士地柜


 • 编码:BR2008
 • 售价:¥26900.00

全实木进口家具
设计师家具
艺术家具

商品尺寸

 • 长度: 1160 mm
 • 宽度: 540 mm
 • 高度: 920 mm

商品颜色  

购买数量

 • 法兰士地柜
法兰士地柜

六斗式式概念三斗柜,主框架由塑形抽屉面板,方型侧板和书卷式桌腿组成。桌面、面板及侧板由仿古塑形打磨的白松木板组成。(设计师家具、艺术家具、精品家具、家具网站)

法兰士地柜


        喜欢这款产品的人也喜欢· · · · · ·

丽晶柜

丽晶柜

售价: ¥35900.00
 
 • 长度: 1300 mm
 • 宽度: 550 mm
 • 高度: 805 mm
卡默德边柜

卡默德边柜

售价: ¥26900.00
 
 • 长度: 1160 mm
 • 宽度: 540 mm
 • 高度: 920 mm
四斗柜

四斗柜

售价: ¥17900.00
 
 • 长度: 1050 mm
 • 宽度: 450 mm
 • 高度: 850 mm